Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 17 2017

20:33
3684 69e6 500
20:33
20:31
8301 8975
20:30
I może to paradoks, 
ale bardzo mało jest ludzi, 
którzy zdają sobie sprawę, 
że już zaczęli żyć. 
— Borszewicz, "Mroki"
20:30
9582 c545

July 16 2017

16:17
1838 0bd6 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viasomebunny somebunny

July 15 2017

18:15
8951 4e18
Reposted fromstylte stylte viahelenburns helenburns
18:13
4749 24dc 500
18:13
18:12
6242 7e29 500

clara–lux:

Details after “Vase of Flowers” by Jan van Huijsum
Ed. and Digital Restoration Orig.

18:12
18:11

July 09 2017

18:11
4067 c64f
Reposted byhormezamaly-pandziktrawkaaaMountainGirlsilence89deepbluexMaryiczaryxwyczesanagitaraxundoneeSapereAudezdzirkamykowatacomiendoliricamauakAinsworthCassstrangeworldmarisettelaparisiennekoloryzacjachowchowrawwwrabstrakcjabe-awesome-todayrossesdum-spiro-speroaura-lunarisvaillancehepivampiraterazjestlatoawakenedzapominaniekmjheavencanwaitweaknessazathianaanybreathmisspandorasanitassoonforgetpoolunmaagdaaamikrokosmosstrzepymargociagumisiowelovepandzikkedavratasteofsilence

July 08 2017

18:06
0486 283b
Reposted fromLittleJack LittleJack
18:05
0473 5057 500
Reposted fromLittleJack LittleJack
09:28
„Wariuje się wyłącznie z samotności. Póki jest przy tobie ktoś, kto widzi to, co ty, słyszy to, co ty, nie postradasz zmysłów.”
— Anaïs Nin

July 07 2017

12:36
8436 62e3 500
12:35
4800 9d64 500

chirrutimgay:

Kingsman + Text Posts [Part 1]

July 06 2017

10:55
How difficult it is to be simple
— Vincent van Gogh
(via blackshivers)
10:54
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl