Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2017

16:59
Czasem najtrudniej jest postawić kropkę. Nadużywamy wtedy przecinków, chcąc przedłużyć to, co w rzeczywistości już dawno powinno mieć swój koniec.
Reposted fromsouxie souxie vianazwabyla nazwabyla

June 26 2017

21:49
21:13
„Zdrowa miłość do samego siebie oznacza, że nie czujemy przymusu, aby tłumaczyć się przed sobą lub innymi, dlaczego jedziemy na wakacje, dlaczego śpimy dłużej, dlaczego kupujemy sobie nowe buty, dlaczego rozpieszczamy siebie od czasu do czasu. Czujemy się komfortowo robiąc rzeczy, które dodają wartości i piękna do naszego życia.”
— Andrew Matthews
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viahormeza hormeza
21:13
7045 d44f
Reposted fromnyaako nyaako viahormeza hormeza
21:12
(...) Kochamy nieobecność pewnych cech. Kochamy kogoś po prostu dlatego, że jest kimś innym niż ktoś przedtem.
— Żulczyk
21:12
7175 5c69
Reposted fromnazarena nazarena viajointskurwysyn jointskurwysyn
21:11
4335 6fcd 500

nightcricket:

How shall I hold on to my soul, so that
it does not touch yours?

— Rainer Maria Rilke

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss

June 25 2017

11:42
6964 e36b 500
Reposted fromhagis hagis viahormeza hormeza
11:41
11:40
BEZSENNE NOCE, SENNE PORANKI.
— Leśmian
Reposted frompoppyseed poppyseed viafindesiecle findesiecle

June 24 2017

14:29
Na wszystko przyjdzie pora 

Ale nie przyjdzie czas wskrzeszenia pierwszych nadziei 

i pierwszych miłości 

ani utrwalenia w słowach tego co przebiega ci przez głowę jak wiatr 

i bywa przeczuciem jakiejś ważnej prawdy 

lecz umyka tak szybko jakoby swawoliło 

Przychodzi jednak nieodwołalnie pora 

kiedy po kolei tracić zaczynasz wszystko co kochałeś 

i wszystkich którzy odchodząc stąd 

nie wyjawiają ci czy odchodzą zawiedzeni 

Przychodzi ten czas 

a ty przyjmujesz go bez wstydu i pokory 

ot tak po prostu 
— Julia Hartwig
Reposted bymikrokosmosshessodown
10:52
9730 bdaa
Reposted fromerial erial viathereisnolove thereisnolove
10:51
1245 6f34 500
Reposted fromdentharg dentharg viaemciu emciu
10:47
9761 b9b6
10:47
5325 19ce
Reposted fromkimik kimik viahelenburns helenburns

June 22 2017

19:31
0864 0fe4
Reposted fromLittleJack LittleJack via0 0

June 21 2017

17:30
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami -Przygoda z owcą
17:28
7911 3abd
Reposted fromdezynwoltura dezynwoltura viakrzysk krzysk

June 20 2017

12:07
5641 bb59 500
Reposted frombalu balu viaemciu emciu
12:06
9754 ba33 500

hexmaniacshayne:

yesterdaysprint:

yesterdaysprint:

The Daily Times, New Philadelphia, Ohio, April 23, 1924

The Daily Times, New Philadelphia, Ohio, April 7, 1924

1920s shitposting

Reposted fromsetecayounafeta setecayounafeta viaemciu emciu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl