Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 07 2017

07:47
4459 e9a0 500
Reposted fromanananana anananana viafindesiecle findesiecle
07:47
To czasem trwa. To może nawet bardzo długo trwać - zanim się wszystko ułoży.
— T. Jansson

June 06 2017

17:45
17:43
9841 3701 500
;)
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viawasnae wasnae
17:42
0673 e330
17:42
Poradź sobie z tym. To już nie potrwa długo.
— Harlan Coben

June 05 2017

11:57
5297 46e4
Galeria Rusz
Reposted fromfelicka felicka viaMerrry98 Merrry98

June 04 2017

10:46

vanmorison:

my life is constantly just an inner monologue of “why did I do that”

Reposted frommontak montak viainsanedreamer insanedreamer
10:45
10:45
When you're mad but still want to hold hands
Reposted fromfalconwing falconwing vialifeless lifeless

June 03 2017

18:57
KRYZYS DWUDZIESTOLATKA: Okres zapaści umysłowej występującej między dwudziestym a trzydziestym rokiem życia, często spowodowany niezdolnością do znalezienia się poza szkołą i innym otoczeniem o ustalonej strukturze i powiązany z uzmysłowieniem sobie samotności jednostki. Często bywa początkiem zainteresowania rytualnym przyjmowaniem substancji farmaceutycznych.
12:32
3659 4092 500

Diana Scherer - Bunch

Reposted fromdusix dusix viajointskurwysyn jointskurwysyn
12:31
12:31
7903 2b10 500
Reposted fromkrzysk krzysk

June 01 2017

07:26
the museum of tears

May 31 2017

15:56
0669 f546
Reposted fromLittleJack LittleJack viacreepy creepy
09:43
6532 5c30 500
You know who is going to give you everything? Yourself. ~ Artidote
Reposted bymargociathebizonmikrokosmosnotyourstrawberrypannakiesanothertimelinejointskurwysynAmericanloverkoralinaoversensitiveGunToRunpurplecornflowersszyderawikszcreureKurkaWyluzujmalajnainabeauty2dogabuniamuladharabanshealliwantisyoulove-in-vainnataaElric-WolfeAmeremakemeateapwgchalielleneoraidernaihve

May 29 2017

09:33
6519 a177 500
Reposted fromkimik kimik
09:33
6360 2d4a 500
Reposted fromkimik kimik
09:33
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl