Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 16 2018

12:39
If a poem hasn’t ripped apart your soul; you haven’t experienced poetry.
— Edgar Allan Poe
Reposted fromdusix dusix viaiblameyou iblameyou
12:39
7288 0312 500
Reposted fromMountainGirl MountainGirl viahormeza hormeza
12:37
0552 129d
Reposted fromGIFer GIFer viainsanedreamer insanedreamer
12:36
6014 1103 500
Reposted fromhagis hagis viainsanedreamer insanedreamer
12:35
8095 ec30
Reposted fromnacpialke nacpialke viainsanedreamer insanedreamer

April 13 2018

17:03
17:00
1114 ddbd
Reposted fromfatique fatique viasoupless soupless
16:57
2307 67cc 500
Reposted frommerkaba merkaba viafelicka felicka
16:57
O tym, co jest nie tak, należy mówić sobie na bieżąco i wprost. Nie czekać, aż się przeleje, bo ze ścieraniem możecie nie nadążyć.Tak umiera miłość. Nie z powodu kłótni, lecz milczenia.
— Wyrwane z kontekstu
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamikrokosmos mikrokosmos
16:56
Reposted fromshakeme shakeme viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
16:55
6111 5e4d
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaiblameyou iblameyou
16:55
2676 cf05 500
Reposted from4777727772 4777727772 viapuszka puszka

April 07 2018

13:35
Odrzuć jego wyroki, a wszystko stanie się proste... Rzeczy są takie, jakimi czyni je Twoja opinia, a ta opinia mieszka w Tobie. Możesz ją odmienić, kiedy tylko zechcesz, a wówczas granice same się wygładzą i wszystko się uciszy: morze spokojne, niebo bezchmurne.
— Marek Aureliusz o naszym wewnętrznym krytyku
Reposted byCzarnyKaptur CzarnyKaptur
12:29
0923 90ca
Reposted fromscorpix scorpix viaverdantforce verdantforce
12:28
3131 99b7
Reposted fromosiaka osiaka viagdziejestola gdziejestola
12:28
4975 0513 500
Reposted fromlaters laters viaescape-artist escape-artist
12:28
12:27
4987 6d5a
12:22
Wszystko można zacząć od nowa. Nieważne co było. 
Tak mówi wiosna
— Pawlikowska

April 06 2018

18:52
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl