Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 22 2017

14:53
1586 5b7b 500
Reposted fromnyaako nyaako viabrzask brzask

July 20 2017

18:05
3932 ec09 500
Reposted bynvmszksarethCzarnyKapturliveindarkness
18:01
3926 8a0f 500

July 17 2017

21:07
0739 818c
17.07.2017r. Wypalenie klątwy.
20:54
Jeśli spotyka cię w życiu wiele trudności, to znaczy, że jesteś stworzony do tego, żeby im podołać.
— Regina Brett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapareidolie pareidolie
20:53
8273 9c04
Reposted fromantiprodukt antiprodukt viaowieczka owieczka
20:51
6124 65bb 500
Reposted fromtfu tfu vialaluna laluna
20:48
Raz na jakiś czas w naszym życiu pojawiają się ludzie, po których sprzątamy latami.
— Piotr C. "BRUD"
20:48
8487 4849 500
Reposted fromtwice twice viasarenkabeznozek sarenkabeznozek
20:47
20:46

tellyjpg:

i really wish everyone had good hearts and good intentions for others. honestly.

Reposted fromirmelin irmelin viabrzask brzask
20:44
2319 3eeb 500
Reposted fromkimik kimik
20:44
2316 e8f5 500

photobookbyrunner:

in my garden

Reposted fromkimik kimik
20:43
1707 a052 500
Reposted fromLittleJack LittleJack
20:41
6257 b6f2

bosquesapie:

Late Spring (1949) - Yasujirô Ozu

Reposted fromLittleJack LittleJack viahormeza hormeza
20:41
9910 e5d1
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viahormeza hormeza
20:40
2887 698d
Reposted fromstarryeyed starryeyed viahormeza hormeza
20:40
0192 3fde
Reposted fromtfu tfu viahormeza hormeza
20:39
Robimy ludziom krzywdy, oni w odpowiedzi robią je nam, a my w odpowiedzi wyrządzamy je jeszcze komuś innemu.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan viahormeza hormeza
20:39
Nigdy nie błagaj o miłość, przyjaźń ani zaufanie.
— Salla Simukka – Białe jak śnieg
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viahormeza hormeza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl