Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2017

17:30
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami -Przygoda z owcą
Reposted frompieprzycto pieprzycto viasleepybeauty sleepybeauty
17:28
7911 3abd
Reposted fromdezynwoltura dezynwoltura viakrzysk krzysk

June 20 2017

12:07
5641 bb59 500
Reposted frombalu balu viaemciu emciu
12:06
9754 ba33 500

hexmaniacshayne:

yesterdaysprint:

yesterdaysprint:

The Daily Times, New Philadelphia, Ohio, April 23, 1924

The Daily Times, New Philadelphia, Ohio, April 7, 1924

1920s shitposting

Reposted fromsetecayounafeta setecayounafeta viaemciu emciu

June 18 2017

11:52
5535 0449 500
11:51
5533 4ede 500

magictransistor:

Henri Rousseau. Indian Fighting a Jaguar. 1910.

Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viaiblameyou iblameyou
11:48
11:47
5385 d188 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viahormeza hormeza
11:46
3610 bb3b 500
Reposted fromuoun uoun

June 16 2017

13:39
1385 290d 500
Reposted byhormezalady-frasermaardhundciarkamaryjanejanisjanealicejonesjanealicejonesrugiahashmiimilittlemisssunshine
13:37
8865 130d 500
Reposted fromreckon reckon viahelenburns helenburns
13:36
13:33
Mówisz, że przeceniamy emocje, ale to nieprawda. Emocje to jedyne, co mamy.
— "Młodość", Paolo Sorrentino (2015)
Reposted from1923 1923 viasomebunny somebunny

June 15 2017

08:27
1536 2ba5 500
Reposted fromkrzysk krzysk viasomebunny somebunny
08:26
5330 134c
08:23
0157 be26
Reposted fromamberwaves amberwaves viagemmy gemmy

June 08 2017

18:51
18:48
6155 84d1 500

thunderstruck9:

Cressida Campbell (Australian, b. 1960), Lilies with Indian Cloth, 1994. Woodblock, 82.3 x 48.8 cm.

Reposted frommelanchujnia melanchujnia

June 07 2017

15:33
3205 e810
Reposted fromdjmisscloud djmisscloud
07:53
9161 d5f7
Reposted fromkimik kimik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl