Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 19 2017

16:25
4119 fb82 500
Reposted frombrumous brumous viajointskurwysyn jointskurwysyn
16:25
6812 3293
16:24
13:19
1692 01d1
13:19
1658 1094
13:19
8167 7c30
Reposted fromkrzysk krzysk viajointskurwysyn jointskurwysyn
13:18
9024 ff45 500
Reposted fromkrzysk krzysk viajointskurwysyn jointskurwysyn
13:18
9757 cdd2 500
Reposted fromkrzysk krzysk viajointskurwysyn jointskurwysyn
13:18
the museum of tears

November 18 2017

19:48
19:47
8658 1dbc
Reposted fromdivi divi viajointskurwysyn jointskurwysyn
19:47
6874 a96c 500
Reposted fromcosmostar cosmostar viajointskurwysyn jointskurwysyn
19:46
19:46
19:46
19:45
W środku rozchodziłby się zapach cynamonu, goździków, imbiru i miłości, choć ta ma specyficzny zapach. Kiedy jest się niemowlakiem, to pachnie jak skóra mamy. Kiedy stajesz się nastolatkiem, pachnie wanilią tak słodką, jak słodko smakują pierwsze młodzieńcze pocałunki. - A kiedy jest się dorosłym? Jak wtedy pachnie miłość? - zapytałam z prawdziwym zaciekawieniem. - Bezpieczeństwem. A kiedy człowiek staje się stary, miłość pachnie wspomnieniami.
— Anna Dąbrowska
19:45
4128 8b18
Reposted frombrumous brumous viajointskurwysyn jointskurwysyn
19:45
Brak, brak, brak, brak mi doskwiera
Brak, brak, brak ogólny.
Brak mi dobrych ludzi tu.
Brak, brak, brak, brak mi dolega,
Deficyt miłej dłoni,
Nikt mnie nie obudzi już.

Wracaj, wracaj, wracaj …
— Mery Spolsky "Brak"
19:44
9112 4900
Reposted from777727772 777727772 viajointskurwysyn jointskurwysyn

November 17 2017

20:45
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl