Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2019

12:39
0806 259f
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viadontaskmewhy dontaskmewhy
12:38
9963 48a8
Reposted fromtfu tfu viazygmunt3wazatociota zygmunt3wazatociota
12:33
6485 7fcf 500
Reposted frombrumous brumous viainsanedreamer insanedreamer
12:31
3376 d877
Reposted frombrumous brumous viainsanedreamer insanedreamer
12:31
0509 8f2e
12:31
12:30
Przejdzie. Wszystko przechodzi. Nie ma gorszego snu jak życie. I też przechodzi.
— Marek Hłasko, "Pętla"
Reposted from1923 1923 viainsanedreamer insanedreamer
12:29
2284 f78f 500

eliixur:

🌱

Reposted fromabsolem absolem viafelicka felicka
12:29
Przyzwyczaili się. Popłakali, a potem się przyzwyczaili. Człowiek jest podły i do wszystkiego się przyzwyczaja. 
— Fiodor Dostojewski, "Zbrodnia i kara"
Reposted fromkyte kyte viainsanedreamer insanedreamer

February 17 2019

18:34
9128 18f9 500
Reposted fromzciach zciach viainsanedreamer insanedreamer
18:32
9215 96a6 500
Reposted fromsober sober viahormeza hormeza
18:32
9188 1ee4
Reposted fromoll oll viahormeza hormeza
18:30
9113 5c01
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
18:30
8188 3957 500
„Nikt z nas nie zna samego siebie na wylot. Są w nas miejsca, które pozostają poza naszym polem widzenia, i zawsze będziemy potrzebowali innych ludzi, żeby je nam pokazali.” Jon Frederickson
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viahormeza hormeza
18:29
7266 f698
<3
Reposted fromMatalisman Matalisman viahormeza hormeza
18:28
Pewność siebie nie oznacza, że gdy spotkasz się z ludźmi, zadzierasz nosa i uważasz się za kogoś lepszego. Pewność siebie oznacza, że w spotkaniu z ludźmi jesteś sobą, bo wiesz, że z nikim nie musisz się porównywać.
Reposted fromnezavisan nezavisan viahormeza hormeza

November 04 2018

10:42
9629 c614
Reposted fromkarahippie karahippie viamikrokosmos mikrokosmos
10:42
7784 d088 500
nagłówek na sobotę (1928)
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viamikrokosmos mikrokosmos
10:42
Reposted fromsilence89 silence89 viamikrokosmos mikrokosmos
10:42
5579 3f6b 500
Reposted from4777727772 4777727772 viamikrokosmos mikrokosmos
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl