Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2017

14:49
14:49
14:48
3767 6ac4
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viasomebunny somebunny

March 20 2017

15:17
Reposted fromweightless weightless viamikrokosmos mikrokosmos
14:47
9220 b50f 500

thcrstlshp:

Awesome reflection work by @the_hula! #streetart #reflection #water #truths #perspective #art #thehula https://www.instagram.com/p/BQVwcikBWXp/

14:47
14:46
7100 bb27 500

me-lapislazuli:

Blooming Hydrangea | by elkynz

Reposted fromElkeringhausen Elkeringhausen
14:44
Nie chcę cię stracić - mówię przez sen, jakbym miał jakąkolwiek władzę nad tą gilotyną.
— Marcin Świetlicki (via zimnywilgotnynosek)
Reposted fromLittleJack LittleJack viamikrokosmos mikrokosmos
10:19

March 13 2017

12:24
8560 0a9d
osiecka.
Reposted fromrol rol viamikrokosmos mikrokosmos
12:23
Reposted fromzielono zielono viamikrokosmos mikrokosmos
12:23
12:19
4237 53d8 500

oarv:

dappledwithshadow:

Serge Marshennikov (b. 1971)

i…… these are….. what the hell…….. ??? ….. the talent hurts

Reposted fromerial erial viapanigrabarz panigrabarz

March 12 2017

20:25
Dlaczego czasami tak trudno jest rozmawiać? Zamiast prośby o wyjaśnienia serwujemy chłodne spojrzenia. Zamiast żartu - milczenie. Potrzebujemy rozmowy jak dobrego jedzenia, a dobrowolnie wybieramy emocjonalna anoreksję. W środku wszystko krzyczy: mów do mnie! obejmij mnie! kochaj mnie! a jedyne co wychodzi z naszych ust, to słowa nie mające żadnego znaczenia.
— J. Borszewicz
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viamilka13 milka13
20:24
Ten, który walczy z potworami, powinien zadbać, by sam nie stał się potworem. Gdy długo spoglądamy w otchłań, otchłań spogląda również w nas.
— F. Nietzsche
Reposted fromanhedonie anhedonie viaszydera szydera
20:23
6632 ed8b 500
Reposted from009 009 viabonejanglessie bonejanglessie
20:14
6681 00c6 500

vintagesalt:

My Own Private Idaho || 1991

Reposted fromLittleJack LittleJack viaiblameyou iblameyou
12:58
12:56
3692 b77b 500
Reposted fromnikotyna nikotyna viahelenburns helenburns

March 11 2017

10:17
"Nikt nie lubi samotności. Ja tylko nie próbuję się z nikim na siłę zaprzyjaźniać. To prowadzi do rozczarowań."
— Haruki Murakami – "Norwegian Wood"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl