Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

21:58
21:53
5324 b3ed
Reposted fromLittleJack LittleJack viahelenburns helenburns
21:53
It takes courage to grow up and become who you really are
— E.E. Cummings  (via versteur)
Reposted fromink ink viahelenburns helenburns
21:52
I nie po to mam serce, by mi pękało na środku pustej ulicy milionowego miasta.
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromxalchemic xalchemic vialostindreams lostindreams

July 09 2015

23:03
5869 ed5d
Reposted fromxopolly xopolly
23:00

"Bardzo lubię z kimś spać. Spanie z drugim człowiekiem to dla mnie jedna z największych przyjemności - a może konieczności - w życiu. Jestem przekonany, że ludzie dopiero od niedawna wymyślili spanie w pojedynkę. Znerwicowanie naszego świata jest pewnie po części produktem jednoosobowych łóżek i pojedynczych sypialni."

William Wharton

Reposted fromUndomiel Undomiel
22:59
Czasami to, co najbardziej prawdziwe, dzieje się tylko w wyobraźni. Wspominamy tylko to, co nigdy się nie wydarzyło.
— Carlos Ruiz Zafon "Marina"
Reposted frompromieniecienia promieniecienia
22:24
Moim praw­dzi­wym obo­wiązkiem jest oca­lić włas­ne marzenia.
— Arthur Schopenhauer
Reposted fromswojszlak swojszlak viafilemona filemona
22:22
Suddenly you’re 21 and you’re screaming along in the car to all the songs you listened to when you were sad in middle school and everything is different but everything is good.
— tumblr
22:20
22:18
George Chuang
22:18
4860 560b 500

July 08 2015

21:55
6036 e1ce
Reposted fromcorkeyL corkeyL viainsanedreamer insanedreamer
21:55
5746 eff0 500
Reposted fromIbinfire Ibinfire viainsanedreamer insanedreamer
21:55
9360 fecf
Reposted frommaybelater maybelater viainsanedreamer insanedreamer
21:54
3947 1a81 500
Reposted fromfelicka felicka viainsanedreamer insanedreamer
21:52
21:52
Zabawna rzecz - im więcej czasu spędzamy w czyimś towarzystwie, tym bardziej zmienia się on w naszych oczach. Przyglądamy mu się, poznajemy jego rysy twarzy, ruch warg, kiedy wymienia pewne słowa, jego ekspresję. Najdrobniejsze oznaki zmiany nastroju stają się fascynujące. A potem ten ktoś zaskakuje nas, kiedy nagle zdajemy sobie sprawę, ile godzin spędziliśmy w jego towarzystwie, nie wiedząc nawet, że czas płynie. I dopiero wtedy dociera do nas, że staliśmy się najbliższymi przyjaciółmi. Wiemy o nim wszystko: kiedy zacznie czyścić okulary, kiedy włoży ręce do kieszeni i kiedy będzie się nam przyglądał, gdy patrzymy w inna stronę.
— Aimee Agresti – "Olśnienie"
21:50
7452 3960 500
Reposted fromgoaskalice goaskalice
18:33
9940 715b 500
Reposted frommisterpeter misterpeter viaskrzydlata skrzydlata
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl